Zeeburg

Het definitieve ontwerp voor het vernieuwen van de straten, pleinen, veldjes en perkjes in Zeeburg is gereed!

Afweging van belangen

Het definitieve ontwerp is een middenweg tussen alle ideeën en meningen die er zijn. Er is steeds een afweging gemaakt. Zo kan het zijn dat sommige bewoners meer groen hadden gewild en anderen meer parkeerplaatsen. Sommige bewoners hebben een voorkeur voor andere bestrating dan die gekozen is.

Voor zwaarwegende problemen in het nieuwe ontwerp, bijvoorbeeld wanneer een boom getekend is op een plek vóór jouw oprit, kan je contact opnemen met de gemeente Noordwijk via zeeburg@noordwijk.nl of +31 71 36 60 000.

Wethouder bedankt alle inwoners voor het meedenken

Wethouder Theo Alkemade is erg trots op hoe bewoners en de gemeente samengewerkt hebben in het ontwerpen van de nieuwe wijk Zeeburg. Op deze manier samenwerken is nog erg nieuw in Nederland. De wethouder wil dan ook de honderden inwoners van Zeeburg die hebben meegedacht, heel hartelijk bedanken. Hij heeft vertrouwen in een succesvolle uitvoering van de plannen.

Hoe nu verder?

Met elkaar hebben we het nieuwe Zeeburg ontworpen. Dat is nu achter de rug. We gaan met het definitieve ontwerp jouw wijk weer mooi maken voor de komende 50 jaar in 3 fases. Via deze website, brieven in de brievenbus en e-mails (als je jezelf hiervoor hebt opgegeven) houden wij jou op de hoogte.