Werkzaamheden vooruitlopend in fase B Zeeburg

Waarom verricht Liander werkzaamheden aan het energienet?

We gebruiken en produceren steeds meer elektriciteit. Voor onder andere de verlichting en verwarming van onze woningen, elektrisch koken en het opladen van elektrische auto´s. Om dit mogelijk te blijven maken is het noodzakelijk om ons elektriciteitsnet uit te breiden, te versterken en klaar te maken voor de toekomst. 

Hierbij willen wij jou kenbaar maken dat Liander het elektriciteitsnet in de buurt van jouw woning of pand vervangt of vernieuwt. Zo kan je ook in de toekomst veilig stroom blijven gebruiken. 

Waar vinden de werkzaamheden plaats?

  • Victoriberg
  • Groenwege
  • Erfvoort
  • Spanjaarskrocht
  • Vlonderkamp
  • Spiegelberg
  • Zeestraat

De exacte locatie van deze werkzaamheden zie je op de plattegrond (pdf).

Wanneer zijn we bij jou in de buurt?

De werkzaamheden zijn gepland van 1 mei 2023 tot 26 januari 2024.

Wie voert de werkzaamheden uit?

Liander voert de werkzaamheden samen met aannemer Visser & Smit Hanab uit vooruitlopend op de herinrichting van de wijk.

Wat merk je van de werkzaamheden?

Als er nieuwe kabels gelegd worden, wordt de spanning tijdelijk van de kabels gehaald. Hierdoor heb je korte tijd geen stroom. Uiterlijk 3 werkdagen van tevoren sturen wij jou een bericht met het exacte tijdstip en de geschatte duur van de stroomonderbreking.

Materiaal opslaan

Voorafgaand en gedurende de werkzaamheden slaan wij bij jou in de buurt materiaal op. Hierbij proberen wij eventuele hinder tot een minimum te beperken. We houden jouw woning of bedrijfspand zo goed mogelijk bereikbaar.

Stoep en/of weg niet beschikbaar

We moeten de werkzaamheden verrichten op de locatie waar de kabels liggen. Dit is vaak in de stoepen en/of de weg. Het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden (een deel) van de stoep en/of weg hierdoor niet beschikbaar is.

Planken

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken leggen we planken neer over de opgebroken weggedeelten, zetten we het werkgebied af en plaatsen we waarschuwingsborden.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, de voorbereiding of de planning? Neem dan contact op met de klantenservice van Liander via +31 88 542 63 23