Noordwijk en social media

Visie 

Gemeente Noordwijk: een dienstverlenende, verbindende, b(l)oeiende gemeente en heilzame badplaats aan de Zuid-Hollandse kust. Een gemeenschap die bloeit door effectieve en betrokken (online) communicatie. We streven naar een transparante benadering, waarbij we inwoners, bedrijven en netwerkpartners verbinden en betrekken bij de ontwikkelingen in de Noordwijkse samenleving.  

Missie 

Het leveren van heldere, doelgerichte en betekenisvolle communicatie, waardoor de samenwerking wordt versterkt tussen de gemeente, inwoners, bedrijven en netwerkpartners. We streven naar een gemeenschap die zich gehoord, begrepen en gewaardeerd voelt. 

Privacy en respect

  • We zorgen goed voor jouw privacy. Daarom wisselen we via sociale media geen persoonlijke gegevens uit. Dat doen we via telefoon, e-mail of een privébericht.
  • Wij vragen jou ook respectvol met de privacy van onze medewerkers om te gaan. Het noemen van namen of het delen van andere informatie over medewerkers is niet toegestaan. Ben je niet tevreden hoe je te woord gestaan bent? Bekijk dan de pagina klacht indienen.