Privacy en cookies

In deze tijd gaat ook de gemeente mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De gemeente is zich hier van bewust en zorgt dat jouw persoonsgegevens beschermd blijven, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. Gemeente Noordwijk gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Op deze pagina vind je meer informatie over hoe wij binnen de gemeente Noordwijk omgaan met jouw persoonsgegevens en de bescherming daarvan, zoals:

Vragen

Heb je vragen over hoe gemeente Noordwijk omgaat met jouw persoonsgegevens of over jouw rechten? Neem dan contact op met onze privacy specialisten per e-mail

Functionaris gegevensbescherming

De gemeente Noordwijk heeft een onafhankelijke, externe toezichthouder aangesteld. Deze functionaris voor gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op en adviseert over de bescherming van jouw persoonsgegevens. De FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als jouw vraag niet (voldoende) beantwoord is, dan kan je in contact komen met de FG per e-mail.