Bewonersbrief aanleg nieuwe riool en bestrating Spanjaarskrocht fase 7 Zeeburg

Noordwijk, 14 februari 2024

Zaaknummer: 358386
Onderwerp: Wijkrenovatie Zeeburg fase B
Bijlage: situatietekening

Onderwerp: Aanleg nieuwe riool en bestrating Spanjaarskrocht

Geachte bewoner(s),

Aanleg riool en nieuwe bestrating

Vanaf maandag 19 februari 2024 om 8.00 uur wordt er gestart met fase 7 met de herinrichting van de rijbaan en de parkeerplaatsen. Om dit te realiseren zal de straat verder worden opgebroken en zal het werkterrein afgezet zijn. In de onderstaande afbeelding is fase 7 weergegeven in het rood omkaderde gebied.

Bereikbaarheid, veiligheid en parkeren

Uw woning blijft bereikbaar via loopschotten. U kunt echter niet tijdens deze periode parkeren bij uw woning. U dient uw auto elders in de wijk te parkeren. Om het werk goed te kunnen realiseren dient u overhangend groen op de erfgrens voortijdig te verwijderen.

Afvalcontainer

Tijdens deze werkzaamheden kunt u uw afval wegbrengen naar de daarvoor speciaal ingerichte milieuparken aan de Groenewege.

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar zeeburg@noordwijk.nl, of neem contact op met het Klantcontactcentrum, telefoon +31 71 36 60 000.