Bewonersbrief aanleg bestrating Spiegelberg Zeeburg

Noordwijk, 21 februari 2024

Zaaknummer: 358386
Onderwerp: Wijkrenovatie Zeeburg fase B
Bijlage: situatietekening

Onderwerp: Aanleg bestrating Spiegelberg

Geachte bewoner(s),

Aanleg nieuwe bestrating

Vanaf dinsdag 27 februari a.s. om 9.00 uur wordt er gestart met de herinrichting van het voetpad en het fietspad. Om dit te realiseren zal de straat worden opgebroken en zal het werkterrein afgezet zijn. In de onderstaande afbeelding is het werkterrein weergegeven in het rood omkaderde gebied.

Situatietekening

Bereikbaarheid, veiligheid en parkeren

Jouw woning blijft bereikbaar via loopschotten. Je kunt echter niet tijdens deze periode parkeren bij jouw woning. Je moet jouw auto ergens anders in de wijk parkeren. Om het werk goed te kunnen realiseren, moet je overhangend groen op de erfgrens voortijdig te verwijderen.

Bel of mail gerust als je vragen hebt

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar zeeburg@noordwijk.nl, of neem contact op met het Klantcontactcentrum, telefoon +31 71 36 60 000.