Bewonersbrief afval Vlonderkamp/Spanjaarskrocht

Noordwijk, 15 mei 2024

Zaaknummer: 358386
Onderwerp: Wijkrenovatie Zeeburg fase B
Bijlage: foto’s van locaties

Onderwerp: Tijdelijke wijziging aanbiedplaatsen afval Vlonderkamp/Spanjaarskrocht

Werkzaamheden in de wijk

Vanaf dinsdag 21 mei 2024 om 8.00 uur wordt er gestart met de uitvoering van de werkzaamheden in Vlonderkamp en Spiegelberg. De bewoners waar deze werkzaamheden voor de deur gaan plaatsvinden zijn hiervoor al geïnformeerd. Echter, deze werkzaamheden hebben voor jou ook gevolgen met betrekking tot het inzamelen van jouw afval.

Het is te gevaarlijk om met de vuilnisauto tijdens de werkzaamheden de wijk in te rijden. Hierdoor wordt jouw afval vanaf 21 mei niet meer op de gebruikelijke plaatsen opgehaald maar de gemeente heeft hier alternatieve locaties voor ingericht.

Foto’s alternatieve locaties

afvalcontainers voor flatgebouw
Locatie Groenwege/Weversland

Afvalcontainer

De gemeente biedt jou de mogelijkheid om gebruik te maken van de (tijdelijke) bovengrondse containers op de hoek van Groenwege en Spanjaarskrocht. Hier vind je ook een milieuparkje met ondergrondse containers voor PBD, glas en papier. Daarnaast zullen de containers voor gft en restafval op de hoek van Weversland en Groenwege worden opengesteld en kunnen ook deze worden gebruikt. Op deze manier hoef je jouw vuilcontainer niet aan de weg te plaatsen tijdens ophaaldagen.

Bel of mail gerust als je vragen hebt

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar zeeburg@noordwijk.nl, of neem contact op met het Klantcontactcentrum, telefoon +31 71 36 60 000.