Bewonersbrief afvalinzameling fase B Zeeburg

Noordwijk, 13 maart 2024

Zaaknummer: 358386
Verzenddatum: 13 maart 2024
Onderwerp: Afvalinzameling Zeeburg fase B

Geachte bewoner(s),

Ophalen van de vuilcontainers Erfvoort

Sinds 2 weken is de Erfvoort weer toegankelijk voor verkeer. Met Meerlanden hebben we overleg gehad en we kunnen jou melden dat de vuilnisauto van Meerlanden in de week van 25 maart 2024 de vuilcontainers weer gaan ophalen. Je kunt jouw container op de daarvoor aangewezen plekken plaatsen. De plek is voorzien van een bord (zie tekening).

In het groen aangegeven de opstelplek van de tijdelijke containers.

Opstelplek vuilcontainers voor bewoners Spanjaarskrocht

In overleg met Meerlanden en de opgedane ervaringen uit fase A is besloten om mobiele bovengrondse afvalcontainers te plaatsen. Op deze locatie halen wij in de week van 25 maart 2024 restafval en groen (gft) op. Dit betekent dat je in deze periode de minicontainers niet kunt gebruiken. Deze locatie is tegenover Groenewege 88.

Ook worden de bovengrondse containers tegenover de hoofdingang van het appartementencomplex Spanjaarskrocht 16 tot en met 80 verwijderd.

Gemeente Noordwijk

Op de site van de gemeente Noordwijk is een projectpagina voor Zeeburg aangemaakt. Daar vind je alle informatie over de wijkrenovatie: https://www.noordwijk.nl/onderwerp/wonen-en-leefomgeving/wijken/zeeburg/

Vragen en/of opmerkingen

Heb je vragen en/of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar: zeeburg@noordwijk.nl. Wij zullen jou zo snel mogelijk van een antwoord voorzien.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Zeeburg