Afronding fase A Zeeburg

Na een roerig jaar zijn alle straten (Brittenhuis, Weversland, Westerhout en een stukje Spiegelberg) in fase A opgeknapt. Het heeft behoorlijk wat voeten in aarde gehad om de wijk toch bereikbaar te houden voor iedereen. Na diverse uitdagingen en uitloop op de planning hebben we een mooi resultaat geboekt. Op dit moment worden door de aannemer nog herstel- en verbeterwerkzaamheden aan de bestrating verricht. 

Groenvoorziening

Om de wijk af te maken zijn wij begonnen met de groenvoorziening van de wijk.

Schoonmaken plantvakken

Er is gestart met het schoonmaken van de plantvakken. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Sporto. 

Plantgaten maken

Na de opschoning van de plantvakken worden de locaties van de bomen gemarkeerd met piketpaaltjes. Vanaf 6 november 2023 worden de plantgaten gemaakt voor de nieuwe bomen en vrij snel hierna worden de bomen en de heesters geplant. 

Planning

Als alles verloopt qua planning en we hebben geen onvoorziene omstandigheden zal eind van het jaar 2023 de straten Brittenhuis, Weversland, Westerhout en stukje Spiegelberg helemaal af zijn.