Afvalinzameling fase B Zeeburg

Ophalen van de vuilcontainers Erfvoort

Sinds 2 weken is de Erfvoort weer toegankelijk voor verkeer. Met Meerlanden hebben we overleg gehad en we kunnen jou melden, dat de vuilnisauto van Meerlanden in de week van 25 maart 2024 de vuilcontainers weer gaan ophalen. Je kunt jouw rolcontainer (minicontainer) op de daarvoor aangewezen plekken plaatsen. De plek is voorzien van een bord (zie onderstaande afbeelding).

Opstelplek vuilcontainers voor bewoners Spanjaarskrocht

In overleg met Meerlanden en de opgedane ervaringen uit fase A, is besloten om mobiele bovengrondse afvalcontainers te plaatsen. Op deze locatie halen wij in de week van 25 maart 2024 restafval en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) op. Dit betekent dat je in deze periode de rolcontainers (minicontainers) niet kunt gebruiken. Deze locatie is tegenover Groenewege 88.

Ook worden de bovengrondse containers tegenover de hoofdingang van het appartementencomplex Spanjaarskrocht 16 tot en met 80 verwijderd.

In het groen aangegeven de opstelplek van de tijdelijke containers.