Bewonersbrief aanleg nieuwe riool en bestrating Spanjaarskrocht fase 6 Zeeburg

Noordwijk, 24 januari 2024

Zaaknummer: 358386
Onderwerp: Wijkrenovatie Zeeburg fase B
Bijlage: situatietekening

Onderwerp: Aanleg nieuwe riool en bestrating Spanjaarskrocht

Geachte bewoner(s),

Aanleg riool en nieuwe bestrating

Vanaf woensdag 31 januari 2024 om 8.00 uur wordt er gestart met fase 6 met de herinrichting van de rijbaan en de parkeerplaatsen. Om dit te realiseren zal de straat verder worden opgebroken en zal het werkterrein afgezet zijn. In de onderstaande afbeelding is fase 6 weergegeven in het rood omkaderde gebied.

plattegrond met kleuren

Bereikbaarheid, veiligheid en parkeren

Jouw woning blijft bereikbaar via loopschotten. Je kunt echter niet tijdens deze periode parkeren bij jouw woning. Je moet jouw auto ergens anders in de wijk te parkeren. Om het werk goed te kunnen realiseren, moet je overhangend groen op de erfgrens voortijdig te verwijderen.

Afvalcontainer

Tijdens deze werkzaamheden kun je jouw afval wegbrengen naar de daarvoor speciaal ingerichte milieuparken aan de Groenewege.

Samen.noordwijk.nl

Als je jezelf nog niet hebt geregistreerd, kun je dat alsnog doen. Zo blijf je op de hoogte!

Bel of mail gerust als je vragen hebt

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar zeeburg@noordwijk.nl, of neem contact op met het Klantcontactcentrum, telefoon +31 71 36 60 000.