Bewonersbrief aanleg nieuwe bestrating Erfvoort Zeeburg

Noordwijk, 21 december 2023

Zaaknummer: 358386
Onderwerp: Wijkrenovatie Zeeburg fase B
Bijlage: situatietekening

Onderwerp: Aanleg nieuwe bestrating Erfvoort

Geachte bewoner(s),

Aanleg nieuwe bestrating

Vanaf maandag 8 januari 2024 om 8.00 uur wordt er gestart met de herinrichting van de rijbaan en de parkeerplaatsen. Om dit te realiseren zal de straat in zijn geheel worden opgebroken en zal het werkterrein afgezet zijn. In de onderstaande afbeelding is de betreffende fase aangegeven in het rode kader.

Indien het weer het niet toelaat de werkzaamheden uit te voeren zullen eventueel de werkzaamheden worden uitgesteld. Als dit van toepassing is zullen de parkeerverboden worden afgedraaid.

Bereikbaarheid, veiligheid en parkeren

Uw woning blijft bereikbaar via loopschotten. U kunt echter niet tijdens deze periode parkeren bij uw woning. U dient uw auto elders in de wijk te parkeren. Om het werk goed te kunnen realiseren dient u overhangend groen op de erfgrens voortijdig te verwijderen.

Afvalcontainer

Tijdens deze werkzaamheden kunt u uw afval wegbrengen naar de daarvoor speciaal ingerichte milieuparken aan de Groenewege.

Samen.noordwijk.nl

Als u zich nog niet heeft geregistreerd, kunt u dat alsnog doen. Zo blijft u op de hoogte!

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar zeeburg@noordwijk.nl, of neem contact op met het Klantcontactcentrum, telefoon +31 71 36 60 000.