Bewonersbrief aanleg nieuwe bestrating Erfvoort Zeeburg

Noordwijk, 21 december 2023

Zaaknummer: 358386
Onderwerp: Wijkrenovatie Zeeburg fase B
Bijlage: situatietekening

Onderwerp: Aanleg nieuwe bestrating Erfvoort

Geachte bewoner(s),

Aanleg nieuwe bestrating

Vanaf maandag 8 januari 2024 om 8.00 uur wordt er gestart met de herinrichting van de rijbaan en de parkeerplaatsen. Om dit te realiseren zal de straat in zijn geheel worden opgebroken en zal het werkterrein afgezet zijn. In de onderstaande afbeelding is de betreffende fase aangegeven in het rode kader.

Plattegrond met verschillende kleuren

Als het weer het niet toelaat de werkzaamheden uit te voeren zullen eventueel de werkzaamheden worden uitgesteld. Als dit van toepassing is, zullen de parkeerverboden worden afgedraaid.

Bereikbaarheid, veiligheid en parkeren

Jouw woning blijft bereikbaar via loopschotten. Je kunt echter niet tijdens deze periode parkeren bij jouw woning. Je moet jouw auto ergens anders in de wijk te parkeren. Om het werk goed te kunnen realiseren moet je overhangend groen op de erfgrens voortijdig te verwijderen.

Afvalcontainer

Tijdens deze werkzaamheden kun je jouw afval wegbrengen naar de daarvoor speciaal ingerichte milieuparken aan de Groenewege.

Samen.noordwijk.nl

Als je jezelf nog niet hebt geregistreerd, kun je dat alsnog doen. Zo blijf je op de hoogte!

Bel of mail gerust als je vragen hebt

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar zeeburg@noordwijk.nl, of neem contact op met het Klantcontactcentrum, telefoon +31 71 36 60 000.