Bewonersbrief aanleg nieuwe bestrating en riolering Vlonderkamp/Spiegelberg fase B Zeeburg

Noordwijk, 13 mei 2024

Zaaknummer: 358386
Onderwerp: Wijkrenovatie Zeeburg fase B
Bijlage: situatietekening
Onderwerp: Aanleg nieuwe bestrating en riolering Vlonderkamp/Spiegelberg

Geachte bewoner(s),

Aanleg nieuwe bestrating

Vanaf dinsdag 21 mei 2024 om 8.00 uur wordt er gestart met fase 14 met de herinrichting van de rijbaan. Om dit te realiseren zal de straat worden opgebroken en zal het werkterrein afgezet zijn. In de onderstaande afbeelding is fase 14 weergegeven in het rood omkaderde gebied. De werkzaamheden zullen ongeveer 5 weken in beslag nemen.

Bereikbaarheid, veiligheid en parkeren

Jouw woning blijft bereikbaar via loopschotten. Je kunt echter niet tijdens deze periode parkeren bij jouw woning. Je moet jouw auto ergens anders in de wijk te parkeren. Om het werk goed te kunnen realiseren, moet je overhangend groen op de erfgrens voortijdig te verwijderen.

Afvalcontainer

Tijdens deze werkzaamheden kan je jouw afval wegbrengen naar de daarvoor speciaal ingerichte milieuparken aan de Groenewege.

tekening met diverse kleuren

Bel of mail gerust als je vragen hebt

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar zeeburg@noordwijk.nl, of neem contact op met het Klantcontactcentrum, telefoon +31 71 36 60 000.