Bewonersbrief wijkrenovatie Zeeburg fase B

Noordwijk, 2 oktober 2023

Zaaknummer: 358386
Behandeld door: MMC Kerssens
Verzenddatum: 2 oktober 2023
Onderwerp: Wijkrenovatie Zeeburg fase B

Beste heer/mevrouw,

Start renovatiewerkzaamheden Zeeburg fase B

Dinsdag 17 oktober 2023 gaan we beginnen met de renovatiewerkzaamheden in fase B.
Fase B bestaat uit de straten Vlonderkamp, Erfvoort, Spanjaarskrocht, tussen Groenewege 50 tot en met 72 (trottoir en parkeervakken) en Spiegelberg 1 tot en met 11 en 2 tot en met 22.

Vooruitlopende werkzaamheden

Vooruitlopend op de renovatie hebben er al diverse werkzaamheden plaatsgevonden. Zo is er in februari 2023 gestart met het kappen van bomen en is er groeiplaatsverbetering toegepast op behoudens waardige bomen.

Liander is in de afrondende fase van het vervangen van de huidige kabels. Dit om het elektriciteitsnet uit te kunnen breiden, te versterken en klaar te maken voor de toekomst.

Deltafiber heeft inmiddels de gehele wijk Zeeburg voorzien van glasvezel.

Planning

Uw fase bestaat uit 16 fases. De tekening kunt u inzien op de website: samen.noordwijk.nl/zeeburg.
Op maandag 9 oktober 2023 zal de aannemer (AW Vessies), het depot aan de Schulpweg inrichten.
De week erna zal er gestart worden in de woonwijk ter hoogte van de Erfvoort.

U ontvangt ongeveer een werkweek van te voren een brief voordat er gewerkt gaat worden in uw straat. Als vooraankondiging worden er op de parkeerplaatsen die in het werk vallen parkeerverbodsborden geplaatst. Om de werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, verzoeken wij u om al het overhangend groen dat grenst aan de openbare ruimte te snoeien tot aan de erfgrens.

Bereikbaarheid, veiligheid en parkeren

Tijdens de werkzaamheden zal er helaas overlast ontstaan met parkeren en bereikbaarheid. Zodra uw straat afgesloten wordt dient u uw auto elders in de wijk of buiten de wijk te parkeren. Wij verzoeken u, vriendelijke doch dringend, rekening te houden met de bereikbaarheid van hulpdiensten. Let op! Parkeer niet in bochten en parkeer niet dubbel.

Opstelplekken vuilcontainers

In overleg met Meerlanden en de opgedane ervaringen uit fase A is besloten om mobiele bovengrondse afvalcontainers te plaatsen. Op deze locaties halen wij restafval, plastic (PMD) en papier (OPK) op. Dit betekent dat u in deze periode de mini containers niet kunt gebruiken. De locaties zijn naast Groenewege 19 en tegenover Groenewege 39 (zie foto 1 en 2). U ontvangt nog een brief wanneer de overgang zal zijn van uw minicontainers naar de bovengrondse verzamelcontainers.

Foto 1
Foto 2

Speeltuinen

Sinds maandag 18 september 2023 staat er een enquête online op samen.noordwijk.nl inzake de speeltuinen Erfvoort en Vlonderkamp. De omwonenden van die speeltuinen hebben een bewonersbrief ontvangen. Het staat u natuurlijk altijd vrij om ook deze enquête in te vullen. Voor meer informatie gaat u naar: samen.noordwijk.nl/speelplekken. 

Samen.noordwijk.nl

De gemeente wil het briefverkeer tot een minimum beperken en zijn overgegaan met communiceren op de site: samen.noordwijk.nl/Zeeburg (https://samen.noordwijk.nl/folders/zeeburg).
U kunt zich registreren en uw interesse aangeven. Zo blijft u op de hoogte!

Mail gerust als u vragen heeft

Heeft u vragen en/of klachten? Stuur dan een mail naar: zeeburg@noordwijk.nl.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Zeeburg