Bewonersbrief aanpassing damwand bushalte Zeeburg

Noordwijk, 4 maart 2024

Zaaknummer: 358386
Onderwerp: Wijkrenovatie Zeeburg fase B
Bijlage: situatietekening
Onderwerp: Aanpassing damwand bushalte

Geachte bewoner(s),

Aanpassing damwand bushalte

Vanaf maandag 11 maart 2024 om 7.00 uur wordt er gestart met het vervangen van de grondkering (damwand) aan de achterzijde van de bushalte. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren wordt de helft van de rijbaan afgezet. Het verkeer op de Victoriberg wordt geregeld middels verkeerslichten. Hierbij worden ook de parkeervakken aan de oneven zijde tijdelijk opgeheven.

De werkzaamheden zullen tot en met vrijdag 22 maart gaan duren.

In de onderstaande afbeelding is de situatie weergegeven van het werkgebied.

Bel of mail gerust als je vragen hebt

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar zeeburg@noordwijk.nl, of neem contact op met het Klantcontactcentrum, telefoon +31 71 36 60 000.