Start renovatiewerkzaamheden fase B Zeeburg

Dinsdag 17 oktober 2023 zijn we gestart met de renovatiewerkzaamheden in fase B.

Fase B

Fase B bestaat uit de straten:

  • Vlonderkamp.
  • Erfvoort.
  • Spanjaarskrocht.
  • Tussen Groenewege 50 tot en met 72 (stoep en parkeervakken).
  • Spiegelberg 1 tot en met 11 en 2 tot en met 22.

Vooruitlopende werkzaamheden

Vooruitlopend op de renovatie hebben er al diverse werkzaamheden plaatsgevonden.

Bomen

Zo is er in februari 2023 gestart met het kappen van bomen en is er groeiplaatsverbetering toegepast op bomen die behouden blijven.

Kabels

Liander is het vervangen van de huidige kabels aan het afronden. Dit om het elektriciteitsnet te kunnen uitbreiden, versterken en klaar te maken voor de toekomst.

Glasvezel

Deltafiber heeft inmiddels de gehele wijk Zeeburg voorzien van glasvezel.

Planning

De fase bestaat uit 16 fases. Op maandag 9 oktober 2023 heeft de aannemer (AW Vessies), het depot aan de Schulpweg ingericht. De week erna is er gestart in de woonwijk ter hoogte van de Erfvoort.

Je ontvangt ongeveer een werkweek van te voren een brief voordat er gewerkt gaat worden in jouw straat. Als vooraankondiging plaatsen we op de parkeerplaatsen die in het werk vallen, parkeerverbodsborden.

Om de werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, verzoeken wij jou om al het overhangend groen, dat grenst aan de openbare ruimte, te snoeien tot aan de erfgrens.

Bereikbaarheid, veiligheid en parkeren

Tijdens de werkzaamheden zal er helaas overlast ontstaan met parkeren en bereikbaarheid. Zodra jouw straat afgesloten wordt moet je jouw auto ergens anders in de wijk of buiten de wijk parkeren. Wij verzoeken je, vriendelijk maar dringend, rekening te houden met de bereikbaarheid van hulpdiensten. Let op! Parkeer niet in bochten en parkeer niet dubbel.

Opstelplekken vuilcontainers

In overleg met Meerlanden en de ervaringen uit fase A is besloten om mobiele bovengrondse afvalcontainers te plaatsen. Op deze locaties halen wij restafval, plastic (PMD) en papier (OPK) op. Dit betekent dat je in deze periode de rolcontainers niet kunt gebruiken. De locaties zijn naast Groenewege 19 en tegenover Groenewege 39 (zie foto 1 en 2). Je ontvangt nog een brief wanneer de overgang zal zijn van jouw rolcontainers naar de bovengrondse verzamelcontainers.

Foto 1
Foto 2

Speeltuinen

Tot 4 juni 2023 stond er een enquête online op Samen maken we Noordwijk over de speeltuinen Erfvoort en Vlonderkamp. De omwonenden van die speeltuinen hebben een bewonersbrief ontvangen om hun voorkeur voor een ontwerp door te geven.

Mail gerust als je vragen hebt

Heb je vragen en/of klachten? Stuur dan een e-mail naar zeeburg@noordwijk.nl.