Bewonersbrief start werkzaamheden fase C Zeeburg

Noordwijk, 13 maart 2024

Zaaknummer: 358386
Verzenddatum: 13 maart 2024
Onderwerp: Start werkzaamheden Zeeburg fase C

Geachte bewoner(s),

Start werkzaamheden fase C

De werkzaamheden voor fase C zijn inmiddels aanbesteed en gegund aan AW Infrabouw uit Lisse. De hoofdwerkzaamheden zullen eind 2024 starten. Vooruitlopend zijn er een aantal voorbereidingen nodig, te weten: het kappen van de bomen, het aanleggen van de calamiteitenroute en het verbeteren van het elektriciteitsnet. Voor wat betreft het verbeteren van het elektriciteitsnet zal Liander NV jou nader informeren. Dit zijn geen werkzaamheden in opdracht van de gemeente Noordwijk.

Stap 1 kappen bomen

Vooruitlopend op de werkzaamheden van Liander zijn wij genoodzaakt om de bomen die verwijderd moeten worden nu te kappen. We starten met de kapwerkzaamheden vanaf 20 maart tot en met 29 maart 2024. We kunnen niet vooraf aangeven wat de route van de werkzaamheden gaat worden. Het zijn kortstondige werkzaamheden per boomlocatie.

Stap 2 aanleggen calamiteitenroute/parkeren

Fase C wordt gekenmerkt door eenzijdige ontsluitingen. Voor De Duinsloot betekent dit dat wij de calamiteitenroute die door het grote park loopt, willen vrijgegeven. Bij alle werkzaamheden zullen wij de veiligheid en bereikbaarheid nauwlettend in de gaten houden. Ondanks dat, zullen er momenten ontstaan waarbij wij een beroep doen op jouw geduld en medewerking. Het zal onvermijdelijk zijn dat er regelmatig toch een korte afsluiting plaatsvind. Verder willen wij langs de calamiteitenroute ter hoogte van het appartementencomplex de Koepelberg een tijdelijk parkeerterrein creëren, op het asfaltveldje in het park. Dit zal niet volledig alle te kort aan parkeerplaatsen dekken maar geeft wel extra parkeergelegenheid.

Oranje=calamiteitenroute en blauw= parkeerplaats.

Communicatie

Op de site van de gemeente Noordwijk is een projectpagina voor Zeeburg aangemaakt. Daar vind je alle informatie over de wijkrenovatie: https://www.noordwijk.nl/onderwerp/wonen-en-leefomgeving/wijken/zeeburg/.
Met deze site kan je jezelf goed laten informeren.

Vragen en/of opmerkingen

Heb je vragen en/of opmerkingen? En wil je snel reactie? Stuur dan een mail naar: zeeburg@noordwijk.nl. Wij zullen jou zo snel mogelijk van een antwoord voorzien.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Zeeburg