Bestuur en organisatie

 • Gemeenteraad

  Nieuws uit de gemeenteraad, overzicht van de raadsleden en fracties, informatie over taken, instrumenten en commissies van de Raad, vergaderwijze, inspreken, raadsvergadering live volgen, vergaderkalender, vergaderstukken, schriftelijke vragen, moties en amendementen.

 • College van burgemeester en wethouders

  Taken college, verdeling portefeuilles college, besluitenlijsten, overzicht openbare activiteiten college en collegeagenda.

 • Gemeenteberichten en bekendmakingen

  De gemeente neemt iedere dag besluiten over zaken bij u in de buurt. Denk aan verlenen van een vergunning of het vaststellen van een bestemmingsplan. Aangekondigde en de genomen besluiten worden gepubliceerd op overheid.nl Aanmelden voor een e-mailservice is mogelijk.

 • Wet open overheid (Woo)

  De gemeente vragen om informatie over beleid of uit documenten.

 • Eretitels en onderscheidingen

  Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen, Koninklijke Erepenning aanvragen, Predicaat Hofleverancier of Koninklijk aanvragen en Gemeentelijke onderscheiding aanvragen.

 • Huwelijksjubilea

  Gemeente Noordwijk zet bij een huwelijksjubileum het echtpaar graag in het zonnetje.

 • Kinderburgemeester

  De kinderburgemeester vertegenwoordigt de kinderen in de gemeente Noordwijk. De kinderburgemeester is aanwezig bij officiële gelegenheden die een relatie hebben met kinderen.

 • Kinderraad

  De Kinderraad is een groep kinderen die meedenkt over plannen voor Noordwijk. Plannen die ervoor zorgen dat Noordwijk voor kinderen leuker, veiliger of schoner kan worden.

 • Verkiezingen

  Op 15 maart 2023 waren de gecombineerde verkiezingen voor provinciale staten en waterschappen. Inwoners van de gemeente Noordwijk stemden voor de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland.