Jij en de raad

Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Zij zijn door jou, de inwoners van de gemeente Noordwijk, gekozen om jou te vertegenwoordigen. Om besluiten te nemen over beleidsvoorstellen van de burgemeester en wethouders. En te controleren of zij dit goed doen.

Wie, wat, waar?

De raadsleden horen graag jouw mening, ideeën en initiatieven. Op de pagina Wie is wie vind je de namen van de individuele raads- en commissieleden en hun contactgegevens. Informatie over wat er op de agenda van de raad staat, vind je in de vergaderkalender. Daar staan ook alle stukken.

Doe mee

Hoe bereik je de raad en hoe kun je invloed uitoefenen? Je kan op verschillende manieren in contact komen met de raadsleden.

Zienswijze: reageren op plannen

Als je het niet eens bent met een plan van de gemeente, dan kan je een zienswijze indienen. Dat betekent jouw mening geven. Je kan dat mondeling of schriftelijk doen. Lees op de pagina Zienswijze indienen hoe je dat aanpakt. En in welke fase van de planontwikkeling je dat kan doen.

Mailen of een brief sturen

Je kan de gemeenteraad ook schrijven of mailen. Jouw brief of e-mail wordt dan op de website van de gemeente gepubliceerd bij de Ingekomen stukken. De raad besluit in de Agendacommissie hoe zij jouw brief of e-mail zullen behandelen.

Inspreken bij commissievergaderingen

Je kan als inwoner, bedrijf en instelling inspreken bij een commissievergadering. Inspreken betekent, dat je tijdens de vergadering de raads- en commissieleden kort jouw mening geeft over een onderwerp dat op de agenda staat. Zo nodig kunnen de raadsleden jou dan ook vragen stellen. De vergaderdata en de agenda’s van de commissievergaderingen vind je in de vergaderkalender.
Als je wilt inspreken, meld je dan binnen 24 uur voor aanvang van de vergadering aan bij de griffie. Vermeld in jouw e-mail jouw naam en het onderwerp waarover je wilt inspreken. Aan het begin van de commissievergadering kan je jezelf melden bij de raadsadviseur, de medewerker van de griffie die de commissie ondersteunt.
Als je de gemeenteraad wilt benaderen over een onderwerp dat niet op de raadsagenda staat, neem dan contact op met de Griffie. De contactgegevens vind je bij het kopje ‘Griffie’.

Werkbezoek

Je kan de gemeenteraad ook uitnodigen voor een werkbezoek of bijeenkomst. Stuur jouw uitnodiging naar de griffie. De contactgegevens vind je bij het kopje ‘Griffie’.

Petitie

Als je met een groep anderen een verzoek bij de gemeente wilt indienen, dan kan je dat doen via een petitie of handtekeningenactie.
Er zijn verschillende websites waar je gratis, digitaal een petitie kan starten. Zoals petities.nl en petitie24.nl. Met een digitale petitie kan je ook handtekeningen verzamelen van mensen die het met jou eens zijn.

Griffie

Je kan ook contact opnemen met de gemeenteraad via de griffie. De medewerkers van de griffie ondersteunen de gemeenteraad. De griffier is de 1e adviseur van de gemeenteraad, de raadsadviseurs ondersteunen de raadscommissies.
Je kan de griffie bereiken via het e-mailadres griffie@noordwijk.nl. Of bel via +31 71 36 60 429 op maandag tot en met donderdag van 9:00 – 17:00 uur en op vrijdag van 9:00 – 13:00 uur. Een brief kan je sturen naar het volgende adres: Griffie Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk.