Illustratie waarin de 12 thema's uit de uitvoeringsagenda worden afgebeeld

Uitvoeringsagenda

In de uitvoeringsagenda 2024 – 2026 staan de plannen van het college voor de komende 2 jaar zijn. De basis voor de agenda is de raadsagenda, de perspectiefnota 2024, de begroting 2024 en het collegewerkprogramma 2022-2026.

De uitvoeringsagenda is een dynamisch document en geeft focus voor de resterende raadsperiode tot en met maart 2026. In het document staan concrete en realistische afspraken die het college heeft gemaakt met de ambtelijke organisatie. Om de ambities te realiseren die in de raadsagenda staan.

Focuspunten

De ambtelijke organisatie gaat ermee aan de slag. Toekomstgericht en met focus. De agenda is niet in beton gegoten. Actuele ontwikkelingen, crises en uitdagingen vragen om wendbaarheid van het college en de organisatie.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen meedenken. Hier speelt de organisatie flexibel op in.

De Uitvoeringsagenda bestaat uit 12 hoofdstukken. Hierin staan de focuspunten die de raad heeft afgesproken in de raadagenda. Dit zijn de plannen waarmee we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties resultaten willen bereiken. Per hoofdstuk staat wat we gaan doen, waar we staan en wat we nu al doen.