Dienstverlenend en weerbaar

We zijn dienstverlenend en werken servicegericht. Integriteit en transparantie zijn kernwaarden binnen Noordwijk. Zij zijn de basis voor onze bestuurscultuur.

Dame achter een balie met een computer scherm

Wat gaan we doen?

Dienstverlening

We voeren onze ‘Agenda Dienstverlening’ uit. De volgende ambities staan hierin centraal:

 • Passende, klantgerichte dienstverlening aan én gastvrijheid voor onze inwoners.
 • We gebruiken duidelijke en begrijpelijke taal.
 • Het doorlopend meten van klanttevredenheid. Dit ondersteunen we met een dashboard.
 • Eenvoud en eenduidigheid in digitale dienstverlening door het gebruik van één digitaal loket.
 • Het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening voor onze uitvoeringsorganisaties is nieuw beleid.

Integriteit en transparantie

We werken verder aan onze integriteit en onze kernwaarden. Dit doen we op basis van de routekaart ‘integriteit’ en het bijbehorend uitvoeringsplan. We stimuleren en werken aan het bewust worden van integriteit en weerbaarheid. Dit doen we door middel van opleidingen en ontwikkelprogramma’s.

Leesbare en begrijpelijke P&C producten

De auditcommissie is met de ambtelijke organisatie een projectgroep gestart met als doel: “Voor de inwoners leesbare en begrijpelijke P&C (planning en control) producten die inzicht geven in de doelen en (financiële) middelen, afgezet in tijd”.

Een aantal belangrijke kaders zijn:

 • inzicht in de historie
 • Meer gebruik maken van visualisaties (grafieken)
 • Digitale P&C producten

We willen eind 2024 de opzet rond hebben en 2026 volledig live zijn.

2022

 • We hebben actief de verbinding gezocht met het maatschappelijk middenveld en andere stakeholders en ‘de Maatschappelijke Alliantie’ ingezet. Dit om snel en daadkrachtig zaken voor elkaar te krijgen.
 • We hebben een strategiehuis ‘Samen Noordwijk’ gemaakt, als koers voor de organisatie.
 • Een belangrijke ontwikkeling binnen het domein veiligheid is het opzetten van het programmaplan Ondermijning geweest. Deze is in 2021 vastgesteld.

2023

 • We hebben een integriteitscommissie voor de uitvoering van het protocol Integriteitsmeldingen ingesteld.
 • We hebben het programma Dienstverlening afgerond.

Integriteit en transparantie

 • We zorgen ervoor dat integriteit continue de rode draad vormt van ons handelen.
 • We werken verder aan onze integriteit en onze kernwaarden op basis van de routekaart ‘integriteit’ en het bijbehorend uitvoeringsplan.
 • We stimuleren en werken aan de bewustwording van integriteit en weerbaarheid door middel van opleidingen en ontwikkelprogramma’s.
 • Wij honoreren verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo) ruimhartig.
 • We scholen onze medewerkers doorlopend op het domein van informatieveiligheid.
 • We zorgen voor bewustwording van integriteit en weerbaarheid door middel van opleidingen en ontwikkelprogramma’s.

Dienstverlening

 • We versterken onze ‘eerstelijns-dienstverlening’ in ons Klant Contact Centrum (KCC) door dit een brugfunctie te geven tussen organisatie en inwoners. We verleggen het accent in klantcontact van fysieke- naar digitale dienstverlening.
 • We versterken onze identiteit. Herkenbaarheid en veiligheid zijn hierbij belangrijke thema’s.
 • We geven gastlessen en/of excursies voor leerlingen tijdens hun schoolperiode als kennismaking met de plaatselijke democratie kennis.
 • We stellen jaarlijks een kinderburgemeester aan.
 • We geven sturing aan onze uitvoerende organisaties op basis van KPI’s en kengetallen.
 • We willen een goed beeld van de gemeentelijk organisatie om van daaruit verder te bouwen naar een bedrijfsmatige organisatie waarin deskundigheid en efficiëntie de boventoon voert.
 • Nieuwe ambtenaren worden aangenomen op basis van hun deskundigheid. Zij verdiepen zich in de lokale situatie en de dynamiek van de gemeente Noordwijk.
 • We investeren in eigen mensen met als doelstelling om zo veel mogelijk het personeel te behouden.
 • We verbeteren voortdurend de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, zodat ambtenaren optimaal kunnen presteren.

Regionale samenwerking en verbonden partijen

 • We geven uitvoering aan de Strategische en Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek. Dit doen we samen met Katwijk en HLT Samen.
 • We nemen onze verantwoordelijkheid als actieve, zichtbare, verbindende regiopartner waarbij we continue uiting geven aan onze bestuurlijke- en ambtelijke betrokkenheid.
 • We weten als goede samenwerkingspartner wat er speelt in de regio en bij onze partners. We maken afgewogen keuzes in de wijze waarop en met wie wij samenwerken.
 • De portefeuillehouder verantwoordelijk voor regiozaken is bestuurlijk trekker van een van de kleuren in de sub-regionale overlegstructuur. Hij is daarnaast voorzitter van het integraal bestuurlijk overleg voor de Duin- en Bollenstreek.