Regionale inzet op bereikbaarheid

We zetten in op de regionale bereikbaarheid. Met de auto, de fiets en het openbaar vervoer.

Een kaart met vier speld punten

Wat gaan we doen?

Regionale en lokale bereikbaarheid

We nemen een besluit over de ontsluiting in alle richtingen van de Verlengde Beeklaan op de N206. Dit doen we op basis van het onderzoek dat we hebben uitgevoerd en afspraken met de provincie.

We voeren ‘de uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek’ uit in het domein ‘Netwerken en verbindingen’. Op basis hiervan:

 • Zetten we in op betere oost-west verbindingen naar de A44 en A4 met onder andere de opening van de Rijnlandroute.
 • Nemen we deel aan het project (verbetering) stedelijke as Leiden, Katwijk en Noordwijk.
 • Blijven we deelnemen aan het project Maatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek.

Met ingang van de nieuwe OV-concessie sluiten bussen beter aan op de aankomst- en vertrektijden van de treinen. De nieuwe vervoerder zet in op meer dienstregelingsuren tussen Noordwijk en station Leiden. We werken aan doorfietsroutes op de oost-westverbindingen N444 en N443. In 2024 wordt de fietsverbinding tussen de Bollendreef in Voorhout en de Leidsevaart in Noordwijk aangelegd.

2022

 • Het “Fietsplan Noordwijk 2022” is vastgesteld. Hierin hebben we de lokale- en regionale/provinciale fietsinfrastructuur en de fietsveiligheid in beeld gebracht.

2023

Regionale en lokale bereikbaarheid

 • We geven uitvoering aan de uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek in het domein ‘Netwerken en verbindingen’. Op basis hiervan:
  • zetten we in op betere oost-west verbindingen naar de A44 en A4 waaronder de opening van de Rijnlandroute;nemen we deel in het project (verbetering) stedelijke as Leiden, Katwijk en Noordwijk;
  • continueren we onze deelname in het project Maatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek’.
 • We zetten in op frequentere en snellere busverbindingen met de treinstations Schiphol, Hillegom, Voorhout, Sassenheim en Leiden. Dit doen we samen met de provincie als concessiehouder en de vervoersbedrijven.
 • We stimuleren het initiatief voor een elektrisch busoplaadstation.
 • Bij onderhoud van wegen wordt altijd nagegaan of het mogelijk is de fietspaden te verbreden.