Parkeren en flaneren

We willen beschikken over voldoende parkeervoorzieningen voor onze inwoners en bezoekers. Voor het thema ‘Parkeren en flaneren’ onderzoeken we en nemen we besluiten over de mogelijkheden om te parkeren in onze gemeente.

Auto naast een parkeerbord en een fietser

Wat gaan we doen?

Parkeren

We onderzoeken of een autoluwe Koningin Wilhelmina Boulevard in de zomer mogelijk is.

We nemen een besluit over het aanleggen van een particuliere parkeervoorziening onder de duinen in Noordwijk aan Zee.

We ronden het onderzoek naar de mogelijkheden om te parkeren onder het Vuurtorenplein af. Inwoners worden hierbij betrokken.

2022

 • Voor het realiseren van openbare elektrische laadinfrastructuur hebben we in 2022 met twee nieuwe exploitanten samenwerkingsovereenkomsten gesloten.
 • Er is een tijdelijke parkeerplaats aan de Schoolstraat/Nieuwe Zeeweg gerealiseerd.
 • De parkeercapaciteit in Noordwijk aan Zee hebben we uitgebreid met de aankoop van de parkeergarage onder Azzurro aan de Oude Zeeweg. De garage met minimaal 180 parkeerplekken, ook wel bekend als Casino-parkeergarage, is opengesteld.

2023

 • Het aantal parkeervoorzieningen is voor de hele gemeente in beeld gebracht.
 • De parkeergarage aan de Oude Zeeweg is geschikt gemaakt voor publiek gebruik.
 • Het bereik van de parkeervergunning voor inwoners buiten het zomerseizoen is uitgebreid naar de Koningin Wilhelminaboulevard, het Palaceplein en omliggende straten. Het tarief van parkeervergunningen voor inwoners is aangepast van € 50,- naar € 20,- per jaar. 
 • We hebben verschillende tarieven voor dagparkeerkaarten.
 • We maken voorzieningen voor fietsparkeren met oplaadmogelijkheden mogelijk. Deze zijn aanwezig bij het Vuurtorenplein en Langevelderslag in Noordwijk en in het centrum in Noordwijkerhout.
 • We hebben een strategische plankaart voor laadpalen in Noordwijk vastgesteld.

Parkeren

 • We dringen zoekverkeer terug door optimalisatie van ons parkeerroute-informatiesysteem (PRIS). 
 • We hanteren de parkeernormen bij nieuwbouw. Waar mogelijk passen we oude parkeerplaatsen aan aan de CROW-normen.
 • We brengen de (toekomstige) parkeervoorzieningen in Noordwijk aan Zee jaarlijks in beeld.

Verkeersveiligheid

 • We pakken verkeersonveilige plekken aan op basis van meldingen en actuele onderzoeksgegevens.
 • We brengen verkeersonveilige plekken in kaart op basis van de BLIQ-rapportage met extra aandacht voor rotondes.
 • We voeren campagnes veilig verkeer.