Afspraak maken met het college

Wil je een wethouder spreken? Neem dan telefonisch contact op via +31 71 36 60 000 of mail jouw verzoek naar gemeente@noordwijk.nl.

Onderwerp

Geef goed aan wat het onderwerp is. Het kan zijn, dat je eerst wordt verwezen naar de behandelend ambtenaar.