Gemeenten4GlobalGoals

Gemeente Noordwijk wordt in 2024 een Global Goals gemeente als opvolger van Fairtrade Gemeente Noordwijk. Een nieuwe kapstok voor de bijdragen van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente aan duurzame ontwikkelingsdoelen. Samen maken we Noordwijk zo duurzamer.

Gekleurde plaatjes met tekst
1 Geen armoede 2 Geen honger 3 Goede gezondheid en welzijn 4 Kwaliteitsonderwijs 5 Gendergelijkheid 6 Schoon water en sanitair 7 Betaalbare en duurzame energie 8 Eerlijk werk en economische groei 9 Industrie, innovatie en infrastructuur 10 Ongelijkheid verminderen 11 Duurzame steden en gemeenschappen 12 Verantwoorde consumptie en productie 13 Klimaatactie 14 Leven in het water 15 Leven op het land 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Collegebesluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft eind 2023 besloten dat de gemeente aansluit bij de Gemeenten4GlobalGoals. Dat zijn gemeenten die zich inzetten voor en bijdragen aan ‘werelddoelen’. Naar deze doelen wordt ook wel verwezen met de meer bekende ‘Sustainable Development Goals’. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Landen doen wereldwijd mee. Nederland werkt in het binnenland en buitenland om de doelen te bereiken. In dit artikel over internationale ontwikkelingssamenwerking staat wat die doelen inhouden.

De werelddoelen op dorpsniveau

Gemeenten4GlobalGoals is de doorvertaling van deze ‘werelddoelen’ op gemeentelijk niveau. Dat is sterk georganiseerd. Gemeente Noordwijk meldt zich daarom met ingang van 1 januari 2024 bij de branchevereniging van de Nederlandse gemeente, de VNG aan als Gemeenten4GlobalGoals. Er zijn heel wat gemeenten die zich de afgelopen jaren zo verbonden hebben aan de duurzame ontwikkelingsdoelen om hun steentje bij te dragen. Check daarvoor het overzicht van de branchevereniging.

Fair Trade

Gemeente Noordwijk heeft het besluit genomen omdat de succesvolle lokale Fair Trade Noordwijk werkgroep met haar activiteiten stopt. De gemeente heeft daarvoor begrip, maar wil actief aandacht blijven geven aan duurzame doelstellingen. De werkgroep Fair Trade Noordwijk heeft vervolgens de suggestie gedaan om als Global Goals gemeente verder te gaan. Daarmee blijven de doelstellingen van Fair Trade levend – Zij zijn onderdeel van de Sustainable Development Goals, kortweg SDG.

Een nieuwe kapstok voor onze bijdragen

Na het succesvolle Fair Trade Noordwijk waaraan veel Noordwijkse bedrijven en organisaties zich hebben verbonden, wordt het ‘Noordwijk4GlobalGoals’. De nieuwe kapstok voor de Noordwijkse lokale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. In 2024 werkt de gemeente – zelf, maar bij voorkeur ook in samenwerking met maatschappelijke partners – concrete activiteiten uit die daar verder invulling aan geven.

Strategiehuis van de gemeente

Eén van de doelen uit het SDG-programma is volledig in lijn met de strategische insteek van de gemeentelijke organisatie zelf en vele organisaties waarmee de gemeente samenwerkt. Kern van het Noordwijkse strategiehuis is immers de focus op de positieve gezondheid, waar gemeente en vele netwerkpartners enorm veel werk van maken. Een voorbeeld. Met veel enthousiasme maken ze werk van het Leefstijlakkoord 2024. Toch is het daarmee niet gezegd dat het invulling geven aan ‘Noordwijk4GlobalGoals’ een inkoppertje is.

Verder lezen

Op de website van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) lees je wat het voor een gemeente kan betekenen om mee te doen en bij te dragen als Gemeenten4GlobalGoals.

In de Monitor Brede Welvaart lees je alles over het monitoren op de inspanningen om de doelen te bereiken.