Besluitenlijsten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De besluiten die in deze vergaderingen worden genomen zijn wel openbaar en zijn hieronder terug te lezen.