Vergaderingen en stukken

Hier vind je informatie over waar de raad en de commissies vergaderen en de vergaderstukken.

Waar vinden de vergaderingen plaats?

De gemeenteraad vergadert eens in de 6 weken op donderdagavond vanaf 20:00 uur in het Atrium van het gemeentekantoor in Noordwijkerhout (Herenweg 4). De commissievergaderingen vinden daar ook plaats. 

Kom naar de vergadering

Je bent van harte welkom een vergadering bij te wonen, je kan de vergaderingen ook online volgen of op een later moment terugkijken. De links naar de raads- en commissievergaderingen staan bij de vergaderdata in de Raadskalender

De gemeente organiseert vervoer van Noordwijk naar het gemeentekantoor in Noordwijkerhout als daar genoeg belangstelling voor is. In dat geval word je bij het gemeentehuis van Noordwijk (Voorstraat 42) opgehaald en daar na afloop van de vergadering weer teruggebracht.  

Wil je gebruik maken van dit vervoer? Stuur dan een e-mail naar griffie@noordwijk.nl of bel naar +31 71 36 60 429. Meld je op tijd aan, in ieder geval vóór 12:00 uur op de dag voorafgaand aan de raads- of commissievergadering.

Wat behandelt de raad?

Als je in de raadskalender doorklikt op een vergaderdatum vind je de agenda, vergaderstukken en kan je de vergadering terugkijken. Raadsvoorstellen, ingekomen stukken, schriftelijke vragen, moties en amendementen en verordeningen van de raad vind je in dit overzicht

Ingekomen stukken

De gemeenteraad ontvangt veel brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad. Deze worden door de griffie op de lijst van Ingekomen stukken op de website van de gemeenteraad gepubliceerd. Publicatie van de Ingekomen stukken vindt plaats in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Zo mogen brieven op de website alleen gepubliceerd worden als ze voldoen aan de privacywetgeving AVG. Namen en adresgegevens van inwoners worden weggelakt, tenzij ze nadrukkelijk toestemming hebben gegeven voor publicatie. Niet alle brieven kunnen gepubliceerd worden of meteen gepubliceerd worden. Bijvoorbeeld omdat ze veel persoonlijke of medische informatie bevatten. Soms is het nodig om extra (juridisch) advies in te winnen of toestemming te vragen.