Onze kernwaarden

Openheid

Wij willen een open organisatie zijn. We zijn nieuwsgierig naar elkaar en staan open voor nieuwe opvattingen en ervaringen. Zo leren we van elkaar.
Dit vraagt om naar elkaar te luisteren, door te vragen en oprecht het contact met elkaar te maken. Het vraagt ook durf om je uit te spreken of om een ander aan te spreken.
We werken op basis van vertrouwen. Zo krijgen we de ruimte om iets uit te proberen of om het eens op een andere manier te doen.
We delen informatie met elkaar zover het kan. We leggen uit waarom iets nog niet gedeeld kan worden.

Ja denken

Wij willen een organisatie zijn waarbij we denken in mogelijkheden en kansen. “Ja mits” in plaats van “nee tenzij”.
Dit vraagt van ons om te denken vanuit meerdere perspectieven. We hebben een brede blik op het vraagstuk en zoeken naar een alternatief vanuit andere mogelijkheden en manieren.
We hebben vooraf helder wat onze keuze betekent en accepteren de uitkomst. We zien de kansen van wat de keuze brengt in plaats van de beperkingen.
Betekent dit dat wij nooit meer nee zeggen? Nee zeker niet. Het is goed mogelijk dat het antwoord op een vraagstuk nee is. We denken wel mee in wat dan wel kan.

Verbindend

Wij willen een organisatie zijn die in staat is relaties op te bouwen met onze inwoners, ondernemers, partners en stakeholders en met elkaar.
Dit vraagt van ons om inlevend en geïnteresseerd te zijn in de ander. Om oog te houden voor de behoefte en het perspectief van de ander. Je hebt respect voor elkaar ook als je het niet met elkaar eens bent.
We zoeken elkaar op en gaan vanuit gelijkheid de dialoog met elkaar aan. Onderdeel hiervan is dat we ook afstemmen of we het over hetzelfde hebben.
Om in verbinding te blijven is het soms belangrijk bewust te vertragen om de ruimte te maken om elkaar te blijven vinden.

Plezier

Wij willen een organisatie zijn waar plezier hoog in het vaandel staat. Medewerkers die plezier in hun werk ervaren, ervaren minder stress. Het werk geeft hen energie en een voldaan gevoel.
Dit vraagt van ons dat we onze successen vieren en waardering naar elkaar uitspreken. Er is ruimte om met elkaar te lachen en te ontspannen.
We maken tijd voor elkaar en zoeken elkaar op om samen te werken.
We doen het werk waar we energie van krijgen en waar we onze talenten in kwijt kunnen. Hier zijn we zelf verantwoordelijk voor.