Onze kernkwaliteiten

Nieuwsgierig

Nieuwsgierig betekent oprechte interesse. Medewerkers nemen de tijd om te luisteren naar elkaar. Juist op die manier kunnen wij elkaar begrijpen en kennis koppelen aan de opgave en het resultaat.
Wij nemen actief deel aan gesprekken en brengen een goede en open (interne) communicatie op gang. Onze onderzoekende houding over waarom, hoe, wie, wat en waar te vinden draagt hieraan bij.
Wij staan open om van elkaar te leren waarbij (kritische) vragen stellen normaal is. Wij doen geen aannames, maar hebben juist de wil om door te vragen en te begrijpen.
Wij werken integraal samen zodat we onder andere kennisdeling aanmoedigen.

Proactief

Proactief heeft alles te maken met initiatief nemen, de regie pakken en in actie komen.
We luisteren goed naar elkaar en vangen op wat er nodig is om net dat stapje extra te zetten. We zijn zelfverzekerd en stappen ergens op af als dat nodig is.
We hebben een actieve houding in de werkzaamheden die we uitvoeren. We zijn energiek en positief en weten hoe we deze houding kunnen overbrengen op anderen.
Met een proactieve werkhouding kan je anticiperen, keuzes maken en daar de verantwoordelijkheid over nemen. We kijken vooruit en spelen in op mogelijke ontwikkelingen.

Eigenaarschap

Eigenaarschap betekent dat we verantwoordelijkheid voelen én nemen. We voelen ons verantwoordelijk over de uitkomst en laten pas los als iets klaar of overgedragen is. Ook als het tegenzit laten we niet los.
We tonen eigenaarschap door ons te verdiepen in een onderwerp. We zijn gemotiveerd om resultaten te boeken en naar oplossingen te zoeken.
We hebben zelfreflectie op onze rol en doen aanpassingen als dat nodig is. Door te reflecteren komen we erachter wie en/of wat we nodig hebben om iets tot een succes te maken.
We komen onze gemaakte afspraken na.

Weerbaarheid

In alle vormen betekent weerbaarheid dat we op een passende manier weten om te gaan met ongewenste druk en invloeden van buiten of binnen. We geven geen aanleiding voor manipulatie en/of omkoping.
Weerbare mensen komen op voor hun grenzen en zorgen dat anderen daar geen misbruik van maken. We maken weerbaarheid en onze grenzen bespreekbaar. De basis is om wederzijds respect te bewaken waar een grens is aangegeven.
We zijn consequent in onze werkzaamheden en spreken elkaar aan bij afwijkend gedrag.
We kennen de procedures en de regels én vertrouwen erop dat ernaar gehandeld wordt.

Dienstverlenend

Goede dienstverlening betekent dat we klantvriendelijk en toegankelijk zijn. We zijn empathisch en hebben inlevingsvermogen. We toetsen de behoeftes van inwoners, ondernemers, partners, stakeholders en elkaar en sluiten onze dienstverlening hierop aan.
We gaan een proactieve verbinding aan en laten niet eerder los dan nodig. We doen wat we zeggen, zeggen wat we doen en leggen uit waarom dit is. We controleren of de zaak/ vraag volledig is afgedaan. Op die manier weet iedereen waar hij aan toe is.
We hebben oprechte interesse en maken eenvoudig contact met de ander. Wij kunnen goed luisteren naar wat een ander te vertellen heeft en vragen hierop door. Daarnaast laten wij anderen weten waarmee we bezig zijn. Dit doen wij door altijd een reactie te geven, ook als we ergens meer tijd voor nodig hebben.
Onze informatie en (werk)processen zijn actueel en gebruiksvriendelijk ingericht.
We zetten graag dat stapje extra voor onze inwoners, ondernemers, partners, stakeholders en elkaar.