Onze doelen

Goede dienstverlening

Wij willen graag dat onze inwoners en stakeholders tevreden zijn over onze dienstverlening en dat waarderen met een 8. Om de dienstverlening aan te laten sluiten op de behoefte van onze inwoners, ondernemers, stakeholders en partners hebben we elkaar over en weer nodig.
Elke interactie die we als gemeente hebben met inwoners, ondernemers, stakeholders en partners behoort tot onze dienstverlening. Dienstverlening gaat dan ook om meer dan alleen het contact aan ‘de balie’. Iedere medewerker levert een belangrijke bijdrage aan de dienstverlening van de gemeente Noordwijk. Daarnaast is het van belang om te redeneren vanuit de vraag en behoefte van de inwoners, ondernemers, stakeholders en partners.
Voor goede dienstverlening is het nodig dat de systemen op orde zijn. Zo kunnen we elkaar én de inwoners, ondernemers, stakeholders en partners eenvoudiger en sneller te woord staan. Processen worden waar mogelijk digitaal ingericht om zo effectief en efficiënt te werken.
Wij communiceren in direct duidelijke taal. Onze teksten zijn toegankelijk en begrijpelijk. Ons taalgebruik is verzorgd. Wij stellen de lezer centraal en houden rekening met de lezer. De communicatie is aangepast aan de doelgroep via kanalen die de doelgroep aanspreken. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid en vindbaarheid van de gemeente Noordwijk.

Robuuste organisatie

Een robuuste organisatie betekent dat we betrouwbaar en integer zijn. Ook hebben we zelfvertrouwen. Onze kennis is op orde, waarbij we de kwaliteiten waarborgen door de juiste persoon op de juiste plek te hebben. Hierdoor staan we stevig in de regio én in contact met alle stakeholders.
Een robuuste organisatie houdt ook in dat we tegen een stootje kunnen. We hebben een solide personeelsbestand en zijn niet afhankelijk van de kennis van één persoon. Bij kwetsbare functies is er een vervanger.
Is de kennis niet in huis, dan kunnen we zoeken naar vakkennis van buiten. Bijvoorbeeld als een partner de taak efficiënter uit kan voeren en de kwaliteit hierdoor toeneemt. De partner werkt vanuit de visie en strategie van de gemeente en is bereid én in staat relevante informatie met de gemeente te delen.
Een robuuste organisatie weet hier op de juiste manier mee om te gaan zodat het gevoel ontstaat van goed werkgeverschap.

Goede partner in de regio

Als goede partner in de regio zijn wij ons bewust van wat er speelt in de regio en bij de partners. We weten wat er nodig is om waarde te creëren. We maken een bewuste keuze bij welke regionale overleggen we aansluiten. We nemen hier actief deel aan en zetten ons neer als stevige en deskundige gesprekspartner voor samenwerkingsorganen en andere gemeenten in de regio. Bijvoorbeeld voor Holland Rijnland, de veiligheidsregio of ISD Bollenstreek.
Wij spelen in op onverwachte wendingen en bewegen mee met onze gesprekspartners zonder het doel uit het oog te verliezen.
Wij kiezen voor partnerschap die van meerwaarde is voor onze gemeente en/of waar wij juist van meerwaarde voor de partner kunnen zijn. Dit sluit aan op onze visie van netwerkgemeente. We gaan uit van een gelijkwaardige relatie als partners; ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Wij gaan bij onze partnerschappen uit van gezamenlijke inzet. We zijn partner bij het realiseren van de gewenste ontwikkelingen. Hierbij zijn we bewust van elkaars belangen en staan we open voor elkaars unieke punten. Daarbij houden we zicht op het doel dat we vanuit het partnerschap willen bereiken.
Tot slot zijn we als goede partner betrouwbaar. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Zo zijn we een sterke vertegenwoordiging van onze gemeente.

Effectieve en efficiënte organisatie

In een effectieve en efficiënte organisatie werken we integraal en is ons werk niet afhankelijk van één persoon. Bij afwezigheid van een collega hebben we goede vervanging en blijft het werk niet liggen. We weten hoe we elkaars talenten kunnen benutten, óók buiten de teams om. Wij maken hiervoor duidelijke afspraken en in onze organisatie geldt: afspraak = afspraak.
Wij maken goed gebruik van de beschikbare data om beleidskeuzes te onderbouwen en om de effecten ervan te volgen.
Wij optimaliseren onze processen door de onnodige stappen eruit te halen. Zo kunnen de medewerkers zich richten op het leveren van waarde aan de inwoners.
Voor de ontwikkeling van opgaven, diensten en projecten kiezen we voor een flexibele en wendbare werkwijze waarbij we stap voor stap waarde leveren aan de inwoners. We hebben duidelijk welke doelen en resultaten we willen halen en hoe deze bijdragen aan het collegewerkprogramma/ coalitieakkoord.
Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze werkzaamheden en stellen realistische doelen. Als blijkt dat we het doel niet halen durven we ons kwetsbaar op te stellen en tijdig anderen om hulp te vragen.
Wij weten wat we aan elkaar hebben om zo het gezamenlijke doel te behalen.

Goed werkgeverschap

Wij werken aan onze persoonlijke- en vakmanschapsontwikkeling om het optimale uit ieders talenten te halen. Zo kunnen wij blijven inspelen op veranderingen in taken en werkwijzen als gevolg van de beweging in onze organisatie en de maatschappij.
Wij zijn een betrouwbare organisatie waarbij er ruimte is om te leren en te experimenteren. Wij mogen fouten maken en voelen ons veilig genoeg om deze ook toe te geven en te corrigeren. Wij geven en krijgen opbouwende feedback en durven ons uit te spreken.
Onze directie en leidinggevenden zijn goed bereikbaar, zichtbaar en toegankelijk. Wij weten waarvoor we bij hen terechtkunnen. Zij vertonen goed voorbeeldgedrag door onder andere op een gelijke manier te handelen, duidelijkheid in visie te geven en open te communiceren.
Wij worden gewaardeerd in ons werk en krijgen en geven wij complimenten bij successen en/of (positieve) resultaten. Wij hebben een gevoel van trots, werkplezier en vertrouwen!