Onze identiteit

Samen in partnerschap

Onze gemeente wil een organisatie zijn die de (veranderende) rol van de gemeente, in een snel veranderende samenleving, ondersteunt.
In de samenleving bruist het van ideeën en initiatieven. Samen in partnerschap betekent dat we vanuit verschillende rollen en posities meebewegen in de samenleving. Vanuit het belang dat we waarde toevoegen.
Wij nemen een passende rol aan die per situatie verschillend kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan een ondersteunende, netwerk, partner of uitvoerdersrol.
Samen in partnerschap is geslaagd als onze inwoners, ondernemers, stakeholders en partners ons weten te vinden. Hiervoor stellen we ons open en verbindend op. Dit sluit ook aan op de visie van netwerkgemeente.
Kortom, samen in partnerschap bereiken we met elkaar. Ieder vanuit zijn/ haar eigen rol en verantwoordelijkheid.
Het strategiehuis is de leidraad in ons doen. Alleen zo kunnen wij onze identiteit waarmaken.

Gezond – Energiek

Wij willen een gezonde en energieke gemeente zijn.
Wij vinden vitaliteit en daarmee de gezondheid (fysiek en mentaal) van onze inwoners van groot belang.
Wij zorgen voor voldoende faciliteiten en evenementen en investeren als dat nodig is. Gezondheid is immers belangrijk voor iedereen en past bij de status die we als kuuroord hebben.
Wij zijn een financieel gezonde gemeente. Dit houdt in dat onze verhoudingen kloppen. Wij kunnen risico’s dragen zonder dat onze inwoners daar de dupe van zijn.
Ook staan we altijd klaar om de verbinding op te zoeken met onze inwoners. We dragen met elkaar de verantwoordelijkheid voor onze gemeente. Iedereen doet mee en als je vastloopt kun je op de gemeente rekenen. Dit stralen wij uit naar buiten toe.
Kortom in een gezonde en energieke organisatie waarborgen we het algemeen belang en leveren we waarde aan de samenleving.
Het strategiehuis is de leidraad in ons doen. Alleen zo kunnen wij onze identiteit waarmaken.