Samenvoegen, onttrekken of omzetten van een woning

Als je een woning op een andere manier wilt gebruiken, moet je een vergunning aanvragen. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) bepaalt wanneer je een woning mag onttrekken aan de woonruimtevoorraad, mag splitsen, samenvoegen of mag omzetten. Hierbij kan het om het volgende gaan:

 • Je gaat een woning gebruiken voor iets anders dan om te wonen, bijvoorbeeld als kantoor.
 • Je wilt 2 woningen samenvoegen.
 • Je wilt een woning slopen.
 • Je wilt een kamer in de woning verhuren (een zelfstandige woonruimte omzetten in een niet zelfstandige woonruimte). 

Vergunningen

Je hebt altijd een onttrekkingsvergunning nodig als je een woning wilt onttrekken aan de woonruimtevoorraad. Je kan deze schriftelijk aanvragen per e-mail, kijk hiervoor bij het kopje ‘Aanpak’. Ook heb je soms een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als je een monumentale woning wilt slopen. Of wanneer je een woning wilt gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. Zoals het gebruiken van een woning als kantoor. De omgevingsvergunning moet je apart aanvragen. Het college van B&W beoordeelt de aanvraag en controleert ook of jouw verzoek voldoet aan de Verordening beheer woningvoorraad Noordwijk 2024. Is het belang van de onttrekking groter dan het belang van het behoud van de woonruimtevoorraad? Dan krijg je de vergunning.

Wil je een onzelfstandig deel (een kamer) van jouw woning verhuren? Kamerverhuur is binnen de gemeente Noordwijk alleen toegestaan op basis van inwoning of hospitaverhuur. Dit betekent dat je zelf in de woning moet wonen, en een ondergeschikt en onzelfstandig deel van jouw woning aan maximaal 2 personen mag verhuren. Voor kamerverhuur is een omzettingsvergunning nodig. Je kan deze online aanvragen, kijk hiervoor bij het kopje ‘Aanpak’. Je hebt hiervoor geen omgevingsvergunning nodig.

Voorwaarden

Je kan de vergunning voor samenvoegen, onttrekken en splitsen alleen aanvragen als je eigenaar bent van het pand. Een omzettingsvergunning voor de verhuur van een kamer kan je aanvragen als hoofdbewoner van de woning. Ben je niet de eigenaar van de woning? Dan heb je wel schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig voor het verhuren van een kamer.

Aanpak

Omzettingsvergunning

Een omzettingsvergunning vraag je aan met een online formulier:

Vergunning voor samenvoegen of onttrekken

Een vergunning voor samenvoegen of onttrekken vraag je schriftelijk aan bij het college van B&W. Dit kan per e-mail. Vermeld in jouw aanvraag het volgende:

 • Naam en adres van de eigenaar.
 • Gegevens over de huidige situatie:
  • huur- of koopprijs;
  • aantal kamers;
  • woonoppervlak;
  • woonlaag;
  • staat van onderhoud.
 • Gegevens over de beoogde situatie.
 • Bestemming:
  • bouwtekening/bouwvergunning;
 • Gegevens bij voorgenomen samenvoeging:
  • verwachte huur- of koopprijs;
  • naam van de toekomstige bewoner;
  • omvang van het huishouden van de toekomstige bewoner;
  • schriftelijke verklaring van toestemming van de huurder.

Heb je ook een omgevingsvergunning nodig? Vraag die aan via het Omgevingsloket. Hierbij heb je een DigiD/eHerkenning nodig.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag betaal je € 359,10.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van jouw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Het is echter mogelijk dat in bepaalde situaties deze beslissingstermijn moet worden opgeschort. Informatie daarover ontvang je tijdens de behandeling van de aanvraag.

Je kan bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Vragen?

Bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000 en vraag naar het team Wonen.