Omgevingsvergunning strijdig gebruik

Wil je grond of gebouwen gebruiken? Kijk dan eerst of dit past binnen het geldende bestemmingsplan. Blijkt het in strijd met het bestemmingsplan? Dan heb je een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een woning als kantoor wil gebruiken, terwijl het gebouw volgens het plan een woonbestemming heeft. Je vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket.

Online een omgevingsvergunning aanvragen via omgevingswet.overheid.nl

Je hebt al een omgevingsvergunning bouw

Heb je ook al een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen of slopen van een bouwwerk? Dan kan je het strijdig gebruik aangeven op hetzelfde formulier waarmee je de omgevingsvergunning voor bouwen of slopen hebt aangevraagd. Mits het om hetzelfde plan gaat.

Meer informatie 

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH:

  • Per telefoon via +31 71 40 83 200 op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 – 12:00 uur. Buiten openingstijden kan je een terugbelverzoek achterlaten.
  • Per e-mail via infobouwen@odwh.nl.