Omgevingsvergunning aanvragen

Voor sommige werkzaamheden heb je als particulier of bedrijf een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als je gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen. Via de vergunningcheck van Omgevingsloket Online kan je controleren of je een omgevingsvergunning nodig hebt. Je vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online als je deze nodig hebt. 

Online een omgevingsvergunning aanvragen via omgevingsloket.nl

Wet Bibob

In sommige gevallen is de Wet Bibob op jouw vergunningsaanvraag van toepassing. De Wet Bibob zorgt, dat bij vergunningsaanvragen kan worden beoordeelt of er sprake is van criminele activiteiten. De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) past de wet Bibob toe bij vergunningsaanvragen in zogenoemde risicobranches of – in het geval van een bouwactiviteit – boven de drempelwaarde van de bouwsom dat vastgesteld is in de beleidsregel Wet Bibob van de gemeente (Beleid toepassing Wet Bibob 2023 gemeente Noordwijk) of provincie. Als je een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, ontvang je van de ODWH een Bibob-vragenformulier. Kijk voor meer informatie op odwh.nl/wet_bibob.

Vergunningvrij (ver)bouwen

Sommige verbouwingen kan je zonder vergunning uitvoeren. Hierbij moet je jezelf houden aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en de regels van het burenrecht uit Titel 4 Burgerlijk Wetboek Boek 5. Kleine bouwactiviteiten zijn bijvoorbeeld:

  • aanbouwen;
  • dakkapel plaatsen;
  • hek, schutting of tuinmuur (erfafscheiding) plaatsen;
  • zonweringen of rolluiken plaatsen.

Overlast van bouwen en/of verbouwen

Bij bouwen en/of verbouwen kunnen omwonenden overlast ervaren. Zij kunnen dit melden bij de ODWH

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de ODWH. Kijk op odwh.nl voor meer informatie. Of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH:

  • Per telefoon via +31 71 40 83 200 op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 – 12:00 uur. Buiten openingstijden kan je een terugbelverzoek achterlaten.
  • Per e-mail via infobouwen@odwh.nl.