Gebouw of woning slopen

U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden.

U bent verplicht de melding te doen, als u:

  • meer dan 10 m3 sloopafval heeft
  • asbest gaat verwijderen

Sloopmelding én omgevingsvergunning

In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

  • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
  • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • slopen in strijd met het bestemmingsplan

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van bouwzaken overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u kijken op Odwh.nl of tussen 9:00-14:00 uur met het Bouwloket van de ODWH bellen via het telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200.

U kunt op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30-12:30 uur op afspraak terecht bij het Bouwloket in het gemeentehuis van Noordwijk te Voorstraat 42. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen via het telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200 of mailen naar infobouwen@odwh.nl

U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online. Als u ook een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u via het Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding. Hierbij heeft u voor uzelf een DigiD nodig en voor een bedrijf een eHerkenning nodig.

Omgevingsdienst West-Holland

Adresgegevens

Toon op de kaart Schipholweg 128 
2316 XD Leiden

odwh.nl