Gebouw of woning slopen

Wilt u een pand, een gebouw of een bouwwerk (gedeeltelijk) slopen? Dan moet u dit melden. Dit doet u bij het Omgevingsloket online. U moet de melding doen als u:

  • meer dan 10 m3 sloopafval heeft;
  • asbest gaat verwijderen.

Online een sloopmelding doen via omgevingsloket.nl

Sloopmelding én omgevingsvergunning

Soms hebt u ook een omgevingsvergunning nodig. U kunt bij het Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

  • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument;
  • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
  • slopen in strijd met het bestemmingsplan.

Meer informatie 

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van bouwzaken overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH

  • Per telefoon via +31 71 40 83 200 op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 - 14:00 uur. Buiten openingstijden kunt u een terugbelverzoek achterlaten.
  • Per e-mail via infobouwen@odwh.nl