Bomen kappen

Voor het kappen of rooien van een grote boom heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien of het kappen van bomen die op de lijst van waardevolle bomen voorkomen. U vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

Online een omgevingsvergunning aanvragen via omgevingsloket.nl

Wet natuurbescherming

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen, moet u een kapmelding doen. Kijk voor meer informatie op rvo.nl

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH:

  • Per telefoon via +31 71 40 83 200 op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 - 14:00 uur. Buiten openingstijden kunt u een terugbelverzoek achterlaten.
  • Per e-mail via infobouwen@odwh.nl