Beroepschrift indienen

Ben je het niet eens met een beslissing op bezwaar van de gemeente? Dan kan je hiertegen in beroep gaan. In de beslissing die je van de gemeente ontvangt, staat waar je in beroep kan gaan. Dit is meestal de rechtbank. Vaak krijg je een uitnodiging voor een rechtszitting. Daar kan je mondeling toelichten waarom je het niet eens bent. Je mag dit ook door jouw advocaat of een gemachtigde laten doen.

Aanpak

Je moet jouw beroepschrift binnen 6 weken indienen vanaf de verzenddatum van de gemeentelijke beslissing op jouw bezwaarschrift. Neem contact op met de beroepsinstantie, meestal de rechtbank. Vermeld in jouw beroepschrift:

  • jouw naam en adres;
  • de datum waarop je jouw beroepschrift schrijft;
  • een omschrijving en datum van de beslissing waar je het niet mee eens bent (of een kopie ervan);
  • de reden waarom je in beroep gaat;
  • jouw handtekening.

Hoger beroep

Ben je het niet eens bent met de uitspraak van de rechter? Dan kan je binnen 6 weken hoger beroep instellen. Je leest in de uitspraak van de rechter waar je in hoger beroep kan gaan. 

Meer informatie

Bel voor meer informatie met het Rechtspraak Servicecentrum via +31 88 36 16 161.