Over de omgevingswet

De Omgevingswet bundelt regels voor onder meer wonen, ruimte, wegen, milieu en water. De wet gaat over alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt.

Omdat de wet heel veel regels bundelt, wordt het eenvoudiger om plannen op te stellen te beoordelen. Ook zorgt de wet ervoor dat bij het opstellen van plannen rekening wordt gehouden met de omgeving.

Klein plan? Groot plan? Vergunning aanvragen en de participatie organiseren

Een nieuwe garage bij jouw huis bouwen, een festival organiseren of een appartementencomplex ontwikkelen? Plannenmakers weten dat voor heel veel plannen een vergunning nodig is.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Heb je een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Of wil je weten wat de belangrijkste wijzigingen zijn na 1 januari? Zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

Aan de slag

Wie aan de slag gaat met een plan zorgt dan ook voor een vergunning. Tegenwoordig is het informeren van de buren, buurt of misschien zelfs de hele wijk ook nodig. Iemand die een plan wil uitvoeren, is verantwoordelijk voor participatie. In een aantal gevallen is deze participatie zelfs verplicht.

In alle andere gevallen is participatie niet verplicht, maar wordt dit wel sterk aangeraden, omdat je hierdoor meer kans op steun van de omgeving krijgt.

Participatie Omgevingswet

Een klein plan heeft over het algemeen op minder mensen invloed dan een groot plan. Daarom geldt: hoe groter een plan, hoe belangrijker het is om inwoners te laten deelnemen/participeren.  

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de gemeente wensen en beleidsdoelen voor de leefomgeving vast.

Eén digitaal loket

Eén digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen, raadplegen van de geldende regels.