Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

De gemeente Noordwijk heeft een groot deel van de beoordeling en afdoening van vergunningen uitbesteed aan de ODWH. Daar helpen ze je graag met jouw initiatief waarvoor je een omgevingsvergunning nodig hebt. Zodat je goed aan de slag kunt in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Voor vragen over kleinere bouwwerken of verbouwingen of ingrepen in jouw tuin verwijzen we jou graag naar het Bouwloket van de ODWH.

 • het bouwen of verbouwen van een schuurtje, het plaatsen van een berging;
 • het plaatsen van een dakraam of dakkapel;
 • het plaatsen van een schutting;
 • het maken van een uitbouw aan jouw woning;
 • het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren;
 • het schilderen van buitenmuren of kozijnen;
 • het maken nieuwe of het vervangen van bestaande deuren, ramen, (schuif)puien, panelen enzovoort;
 • het plaatsen van zonwering, een rolhek, een rolluik of vergelijkbare installatie aan de buitenzijde van een gebouw;
 • het plaatsen van tuinmeubilair met een grotere hoogte dan 2,5 m (parasols, tuinstoelen enzovoort mag je in jouw tuin gewoon neerzetten maar op straat bijvoorbeeld niet);
 • het plaatsen van sport- en speeltoestellen voor eigen gebruik, zoals een klimrek of schommel met een groter hoogte dan 2,5 m (een lagere schommel of klimrek mag je in jouw tuin gewoon neerzetten);
 • een vlaggenmast die hoger is dan 6 meter (1 vlaggenmast die lager is dan 6 m of precies 6 meter mag je gewoon plaatsen);
 • het maken van een trap in jouw tuin;
 • het plaatsen van een schotelantenne of andere antenne voor ontvangst of zenden;
 • het slopen van een gebouw.
 • het plaatsen van een bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand of andere hulpconstructie die functioneel is voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit, een tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw of een tijdelijke werkzaamheid op land;
 • het plaatsen van een magazijnstelling;
 • het plaatsen van andere antenne-installaties;
 • het plaatsen van een bouwwerk ten behoeve van een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer.
 • het kappen van een boom;
 • het maken van een uitweg, uitrit, inrit enzovoort;
 • het maken van een zwembad waarbij gegraven moet worden.