Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

Jouw plan breng je in op het Digitaal Stelsel Omgevingsloket (DSO), kort weg het Digitale Loket. Dit loket speelt een sleutelrol in de nieuwe situatie en de nieuwe regels van de Omgevingswet.

Het is goed te beseffen dat dit loket niet van de gemeente is. We verwijzen ernaar opdat we ook de initiatiefnemers uit onze gemeente goed doorverwijzen. Zie je verbeteringsmogelijkheden of wil je je ervaringen met dit loket doorgeven: doe dat dan bij de organisatie die verantwoordelijk is voor het Digitale Loket: het Informatiepunt Leefomgeving.