Samenvoegen, onttrekken of omzetten van een woning

Als u een woning op een andere manier wilt gebruiken, moet u een vergunning aanvragen. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) bepaalt wanneer u een woning mag onttrekken aan de woonruimtevoorraad. Hierbij kan het om het volgende gaan:

 • U gaat een woning gebruiken voor iets anders dan om te wonen, bijvoorbeeld als kantoor.
 • U wilt 2 woningen samenvoegen.
 • U wilt een woning slopen.
 • U wilt de woning per kamer verhuren (een zelfstandige woonruimte omzetten in een niet zelfstandige woonruimte). 

Vergunningen 

U heeft altijd een onttrekkingsvergunning nodig als u een woning wilt onttrekken aan de woonruimtevoorraad. Ook heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een monumentale woning wilt slopen. Of wanneer u een woning wilt gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. Zoals het gebruiken van een woning als kantoor. De omgevingsvergunning moet u apart aanvragen.

Het college van B&W beoordeelt de aanvraag. En controleert ook of uw verzoek voldoet aan de Verordening beheer woningvoorraad Noordwijk 2022. Is het belang van de onttrekking groter dan het belang van het behoud van de woonruimtevoorraad? Dan krijgt u de vergunning.

Voorwaarden

U kunt de vergunning alleen aanvragen als u eigenaar bent van het pand.

Aanpak 

Een vergunning voor samenvoegen, onttrekken of omzetten moet u schriftelijk aanvragen bij het college van B&W. Vermeld in uw aanvraag het volgende:

 • Naam en adres van de eigenaar.
 • Gegevens over de huidige situatie:
  • huur- of koopprijs;
  • aantal kamers;
  • woonoppervlak;
  • woonlaag;
  • staat van onderhoud.
 • Gegevens over de beoogde situatie.
 • Bestemming:
  • bouwtekening/bouwvergunning;
 • Gegevens bij voorgenomen samenvoeging:
  • verwachte huur- of koopprijs;
  • naam van de toekomstige bewoner;
  • omvang van het huishouden van de toekomstige bewoner;
  • schriftelijke verklaring van toestemming van de huurder.

Heeft u ook een omgevingsvergunning nodig? Vraag die aan via het Omgevingsloket online. Hierbij heeft u een DigiD nodig.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag betaalt u € 89,75. 

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Het is echter mogelijk dat in bepaalde situaties deze beslissingstermijn moet worden opgeschort. Informatie daarover ontvangt u tijdens de behandeling van de aanvraag.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.