Floreren in Noordwijk

Maatschappelijk programma 2022 – 2025 (pdf). Dit maatschappelijk programma gaat over de vraag: hoe gaan we werken aan onze visie voor Noordwijk van ‘Een betrokken gemeenschap; een plek waar we prettig samenleven en gelukkig oud worden’?

We werken aan de realisatie van de doelstelling in 5 opgaven:

  1. gezond leven;
  2. opgroeien en zelfontplooiing;
  3. meedoen;
  4. zorg en ondersteuning;
  5. gezonde en veilige leefomgeving.

Elke opgave draagt bij aan het centrale doel.