< Terug naar de vorige pagina

Opgroeien & zelfontplooing

De jeugd groeit gezond, veilig en kansrijk op. Ouders hebben een centrale rol in de opvoeding, maar staan hierin niet alleen. Van school af met een startkwalificatie. Een leven lang ruimte voor zelfontplooiing en de ontwikkeling van talenten.

Doelstellingen

  1. Kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
  2. Inclusieve onderwijsomgeving.
  3. Een leven lang leren.