< Terug naar de vorige pagina

Meedoen

Een betrokken samenleving, waarin iedereen meedoet, kan bijdragen en erbij hoort. Voorzien in eigen levensonderhoud is de basis, maar geld mag geen belemmering zijn. Gelijke kansen voor kinderen. Niemand in Noordwijk hoeft eenzaam te zijn.

Doelstellingen 

  1. Een trendbreuk in de stijgende eenzaamheid.
  2. Minima kunnen volwaardig deelnemen.
  3. De samenleving heeft speciale aandacht voor kwetsbare inwoners. 
  4. Nieuwe Nederlanders worden snel in de gemeenschap opgenomen.