E. (Erica) Renkema

Fractie

Partij voor de Inwoners, raadslid

Contactgegevens

E-mailadres: e.renkema@raadnoordwijk.nl    

Even voorstellen

Sinds 2021 woon ik (weer) in Noordwijk. Naast de werkzaamheden voor televisie en eigen bedrijfjes, ga ik graag de uitdaging aan als raadslid voor de nieuwe Partij voor de Inwoners.

Mijn favoriete plek in de gemeente Noordwijk

Thuis en op het strand.

Ik ben raadslid geworden omdat

De voorkeursstemmen hebben mij overtuigd om in de raad zitting te nemen. Ik voel de verantwoording om Noordwijk (nog) beter te maken voor inwoners en bezoekers. Naast het ‘dossiervreten’ is het een eer om mee te kunnen beslissen over grote en kleine zaken binnen de gemeente Noordwijk.

Dit hoop ik in deze raadsperiode te bereiken

Volledige transparantie over de gang van zaken in de raad. Woningbouw ten behoeve van (allereerst) de Noordwijkers die zoekende zijn. Een mooi centrum met een bloeiende en diverse middenstand. Flinke uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.