Raadscolumn Erica Renkema (Partij voor de Inwoners): Asielcrisis

26 februari 2024, 16:23
Erica Renkema

De grootste uitdaging waar Nederland op dit moment voor staat is de asielcrisis. Het vorige kabinet is hierdoor gevallen en het lijkt erop dat de formatie ook niet binnenkort tot stand zal komen. Politiek links en rechts (alhoewel deze scheidslijn steeds minder zichtbaar is) staan op dit punt lijnrecht tegenover elkaar.

In de gemeente Noordwijk is dat anders. Wij hebben nog steeds een coalitie van partijen waarbij de neuzen dezelfde kant op staan, namelijk ‘geen AZC’ in Noordwijk, zoals overeengekomen in het raadsakkoord. Noordwijk herbergt reeds zo’n 5.000 arbeidsmigranten en bijna 500 Oekraïners.

Echter, met het aannemen van de spreidingswet is de geest uit de fles. De gemeente Noordwijk kreeg al snel daarna de opdracht 275 asielzoekers te huisvesten. Hoe? Betaalbare huizen zijn schaars en er wordt nauwelijks gebouwd. Onze jong volwassenen kunnen het ouderlijk huis niet verlaten om hun eigen leven op te bouwen.

Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog hebben meer dan 150 landen het Vluchtelingenverdrag (1951) ondertekend. De vluchtelingen waarvoor dit verdrag werd opgesteld, bestaan bijna niet meer. Deze vluchtelingen zouden door de meeste Nederlanders nog steeds een warm welkom worden geheten.

Echter, de toenemende vluchtelingenstroom waar wij de laatste decennia mee te maken hebben, komt veelal uit landen die door onze regering als veilig worden bestempeld. Daarnaast komen velen van hen uit landen met een cultuur die niet de onze is. Dit geeft steeds meer problemen in de samenleving waardoor een sterke polarisatie ontstaat.

De Nederlandse cultuur (gestoeld op de joods-christelijke traditie) is er een van tolerantie wat een groot goed is. Echter, het opvangen van voornoemde asielzoekers (en nareizigers) is niet houdbaar indien zij een geloof aanhangen dat juist geen tolerantie kent maar vooral overheersing in de breedste zin van het woord. 

Voor diegenen (voornamelijk in het linkse spectrum) die denken dat het zo’n vaart niet zal lopen of dat deze groep goed zal integreren wil ik graag de wijze woorden van Pim Fortuyn aanhalen: “Zalig zijn de onnozelen van geest”.

Dus ondanks dat de gemeente Noordwijk zeer terughoudend wil blijven in het opvangen van asielzoekers kan en zal dit nu van hogerhand worden opgelegd. Als raadslid leerde ik als een van de eerste dingen dat de raad het hoogste bestuursorgaan is in de gemeente. Ik zet daar inmiddels vraagtekens bij.