Ontwikkelingsplan Achterweg

27 juni 2024, 16:30

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) kondigt ontwikkelingsplan voor Achterweg in Noordwijk aan. De 1e stap: instemming en ondersteuning verwerven van Provincie, Rijk en COA.

Aankondigen

Het college van de gemeente Noordwijk heeft eind juni een plan aangekondigd voor de bouw van 500 permanente woningen en 275 asielopvangplekken aan de Achterweg, afhankelijk van de goedkeuring door de provincie Zuid-Holland. De Achterweg ligt in Noordwijk Binnen. Het plan koppelt woningbouw als randvoorwaarde aan asielopvang en is afhankelijk van de goedkeuring van provincie Zuid-Holland. Omwonenden zijn geïnformeerd over de plannen.

1e fase

De 1e fase richt zich op het verkrijgen van instemming en ondersteuning van de Provincie, het Rijk en het COA. Bij goedkeuring start de 2e fase. Daarin zal de gemeente een uitgebreide visie voor het hele gebied ontwikkelen, met aandacht voor woningbehoeften én de integratie van asielzoekers.

Meer lezen