< Terug naar de vorige pagina

Start verkenning gebied Achterweg

Gemeente Noordwijk start een verkenningsproces voor de ontwikkeling van het gebied Achterweg in Noordwijk Binnen.

Nieuwe woningen

De verkenning is gericht op het bouwen van ongeveer 500 woningen voor lokale woningzoekenden, in combinatie met 275 opvangplekken voor asielzoekers conform de opgave van de Spreidingswet. Het precieze aantal woningen staat nog niet vast.

Sluit aan op raadsagenda en woonvisie

Deze gewenste ontwikkeling van de Achterweg is ook opgenomen in de raadsagenda. Daarin staan de afspraken die het college en de gemeenteraad met elkaar hebben gemaakt. Het plan sluit ook aan bij de Woonvisie 2020-2030 van de gemeente, die de focus legt op meer nieuwbouw en het toevoegen van passende woningen voor Noordwijkers.

Steun Rijk en Provincie

Het college zet in op brede steun van het Rijk en de Provincie. De uitkomst van de verkenning en de plannen worden in het najaar duidelijk. Het doel is om een plan te ontwikkelen waarin de gemeente een groot aantal betaalbare woningen toevoegt aan de woningvoorraad. En waarbij de gemeente ook voldoet aan de wettelijke plicht tot asielopvang.

Persoonlijk contact

Heb jij behoefte aan persoonlijk contact met de gemeente Noordwijk over de plannen voor de Achterweg? Stuur dan een e-mail naar achterweg@noordwijk.nl. Of bel met ons Klantcontactcentrum via + 31 71 36 60 000. Reageer je schriftelijk? Zorg dan dat je het zaaknummer 599925 vermeldt. Dan kunnen we snel helpen.

Meer lezen

Lees de brief die het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd.