Financiële bijdrage uit energiecrisisnoodfonds voor maatschappelijke organisaties

3 mei 2023, 15:52

Gemeente Noordwijk biedt een vangnet voor maatschappelijke organisaties die in financiële nood verkeren door hoge energiekosten. Zij kunnen een bijdrage aanvragen uit het energiecrisis-noodfonds.

Het gaat om organisaties, instellingen en verenigingen die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en kerk en geloof. Zij kunnen een beroep doen op de gemeente als ze de energierekening niet meer kunnen betalen en in financiële nood verkeren. De bijdrage uit het energiecrisis-noodfonds is maatwerk en hangt af van de situatie. De regeling geldt voor 2023 en 2024.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het energiecrisis-noodfonds moet de aanvrager de financiële noodsituatie kunnen aantonen. Andere voorwaarden zijn: de aanvrager heeft op naam van de organisatie een energiecontract of een huurcontract met energiekostenverplichtingen. De aanvrager heeft zichtbare inspanningen gedaan om de energiekosten omlaag te brengen. Denk aan aanpassing van gedrag, aanbrengen van energiebesparende maatregelen en gebruikmaken van andere regelingen, vanuit het rijk of de provincie. Als deze maatregelen onvoldoende helpen en de energierekening niet betaald kan worden, kan voor zover van toepassing, het gemeentelijk Energiecrisis-noodfonds bijdragen in de kosten.

Naar het aanvraagformulier

Maatschappelijke organisaties kunnen een financiële bijdrage uit het Energiecrisis-noodfonds aanvragen via het online aanvraagformulier. Hier lees je ook alle voorwaarden. Kijk op Energiecrisis-noodfonds – Gemeente Noordwijk