Door op de goede weg

13 mei 2024, 16:37

Door op de goede weg met de verkenning R-net busverbinding en de bijbehorende Leefbaarheidsstudie Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg, Noordwijk. Tijd voor een tussenstand.

Onderzoek

De afgelopen periode is onderzoek gedaan naar mogelijke verbeteringen van het traject van Leiden naar Noordwijk, langs de busroute van lijn 20 en 21 tussen Leiden en Noordwijk. Er is onderzoek gedaan naar het gebruik van de buslijnen en de verkeersveiligheid. Maar ook naar de doorstroming, luchtkwaliteit, geluid en leefbaarheid langs de route.

Participatie

Van januari tot en met maart is informatie opgehaald bij omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. Dat gebeurde via gesprekken, een online enquête en vier participatieavonden. Op de enquête zijn in totaal 388 reacties binnengekomen. Lees ook het eerder verschenen bericht hierover ‘Leefbaarheidsonderzoek R-net busverbinding Leiden-Oegstgeest-Rijnsburg-Noordwijk‘.

Verbetering in beeld

De informatie uit de participatie en de conclusies uit de onderzoeken laten zien dat er een aantal locaties op de route tussen Leiden en Noordwijk zijn die in aanmerking komen voor verbetering. Dit zijn verbeteringen voor de komst van een R-net busverbinding maar ook voor het verbeteren van de leefbaarheid in de directe omgeving.

Participatie leverde veel op

Uit de onderzoeken en de participatie zijn veel belangrijke punten naar vormen gekomen. Zo komt in de reacties uit de enquête duidelijk naar voren dat door drukte van het autoverkeer, het op een aantal plekken als onveilig wordt ervaren voor voetgangers en fietsers. Daarbij wordt opgemerkt dat door het drukke autoverkeer de bus regelmatig in de file terecht komt. Het is het wenselijk om de fietsers meer ruimte te geven en voorrang te geven op de auto. Ook zijn er suggesties gedaan voor andere busroutes, haltes en hoe vaak de bus gaat.

Verbeterpunten in vogelvlucht

De belangrijkste en meest genoemde verbeterpunten op de busroute die ook uit de onderzoeken naar voren komen zijn:

  • Het oponthoud op de Bargelaan door overstekende voetgangers vanaf het station, een belemmering voor betrouwbare rijtijden van een R-net busverbinding.
  • De verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling voor fietsers, bus en autoverkeer op de Rijnsburgerweg en Posthofrotonde.
  • De verkeersveiligheid en de doorstroming voor al het verkeer op de Willibrordrotonde.
  • De beperkte breedte van de Brouwersstraat in Rijnsburg, waarbij de huizen dicht tegen de weg staan.

Oplossingen

Tijdens de participatieavonden zijn naast de genoemde aandachtspunten ook suggesties gedaan voor het anders laten rijden van de bus, minder autoverkeer op delen van de route of fietsers anders laten fietsen. Deze vragen worden meegenomen in het onderzoek naar oplossingen.

Door op de goede weg

Het vervolg van deze studie is het onderzoeken van mogelijke oplossingen. Dit zal de komende maanden plaatsvinden. De provincie voert de komende weken met de vier gemeenten het onderzoek uit, waarbij ook andere knelpunten op de route onderzocht worden. Ze verwachten in september/oktober de volgende participatieronde te kunnen organiseren om met geïnteresseerden in gesprek te gaan over de uitkomsten.

Meer weten

Wil je de reacties op de kaart bekijken? Check ‘Resultaten enquête Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg en Noordwijk‘.

Projectinformatie over Leefbaarheidsonderzoek R-net-busverbinding Leiden-Oegstgeest-Rijnsburg-Noordwijk vind je ook op de website van de Provincie Zuid-Holland: ‘Buslijn Leiden – Noordwijk’.

2 belangrijke projecten

Gemeente Noordwijk werkt nauw samen met de provincie om het openbaar vervoer te verbeteren. 2 belangrijke projecten zijn gestart.

  1. de busverbinding Leiden – Noordwijk;
  2. de ontsluiting Noordelijke Duin- en Bollenstreek.

En natuurlijk is er de proef met de nachtverbinding Leiden centraal – Katwijk – Noordwijk aan Zee. Check op onze pagina Nachtbus Leiden Centraal – Katwijk – Noordwijk aan zee de route, rijtijden en regels.